18. Sayı


18. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Aziz Dost,  İçinde bulunduğumuz mübarek “Üç Aylar” hürmetine gönül dünyamızın bir nebze olsun şenlen­diği şu günlerde sizlerle buluşmanın manevî hazzını yaşıyoruz.  Âhirete nispetle pek kısa olan dünya hayatımızda bizi bir kılan, iri ve diri kılan o kadar çok müşterek değer var ki farkına varamadığımız!  Hazreti insanı insan yapan her değer, aslında bu müşterekte mümtaz bir yere sahiptir.  İslâm’ın bin küsur yıldır kalplere ve dimağlara nüfuz eden ilahi mesajı muhkemdir, sadra şifadır, şek ve şüphe gö­türmez bir hakikattir nasibi olanlar için…  Hal böyleyken vahye mazhar olan “Kutsal Belde” ve vahyin muhatabı necip Elçi’nin hicret ettiği kutlu “Şehir” ayrı bir anlam kazanır inanan gönüllerde.  Kişiyi, Hakk’a götüren bütün yollar yüzyıllardır “Haremeyn”den doğmuş ve beslenmiştir aslında…  Haremeyn;  Mü’minlerin akıl ve g...