20 Haziran 2024
Serranur SÖNMEZ

Asr Suresinin Bize Kazandırdıkları

Asr Suresinin Bize Kazandırdıkları

...Cüneyd-i Bağdadi bunu duyunca dizleri üstüne çöker ve şöyle der talebelerine; “Bu sözler beni sarstı, Asr sûresinin manasını şimdi anladım.” Eriyenin sadece buzlar değil, aynı zamanda ömrümün olduğunu fark ettim.”

Zaman insana verilen en önemli nimetlerdendir. Su misali akıp giden ömrümüzün farkına varamamak iyi işler yapıp irşad ve tavsiyelerde bulunmamak elbette bir insanın ziyan içinde olmasına sebeptir.

Şöyle bir menkıbe anlatılır. Sermayesi buz olan adam Bağdat'ta, ağustos sıcağında herkesin serinlemek için bir arayış içerisinde olduğu bir gün, elinde buz kalıplarını satmak için uğraşıyordu.

Öğle sıcağı bastırınca buzlar yavaş yavaş erimeye başlar ve adam bağırır; ‘’Sermayesi sürekli tükenen bu fakirden buz alan yok mu?’’

Cüneyd-i Bağdadi bunu duyunca dizleri üstüne çöker ve şöyle der talebelerine; “Bu sözler beni sarstı, Asr sûresinin manasını şimdi anladım.”

Eriyenin sadece buzlar değil, aynı zamanda ömrümün olduğunu fark ettim.”

Sıcak, adamın maddi sermayesi olan buzları eritip tükettiği gibi, zaman da asıl sermayemiz olan ömrümüzü tüketiyor. Saniye saniye, dakika dakika ömür buzumuz eriyor, hissedebiliyor musunuz? Adamın buzlarının erimesine olduğu kadar, ömürlerinin boşa tükenmesine karşı içi sızlanmayanlara yazıklar olsun.

Sermayen her an erimekte, ömür tükenmekte, zamanın bir anı bile çok kıymetli ve değerlidir. Kişi son deminde bile hidayete kavuşsa bu o kimsenin cennet sebebidir. Zamanı bir yaprak gibi savurduğunda kaybedersin ama zamana hakim olduğunda sen kazanırsın.

-Birbirine hakkı tavsiye etmek, hakkı adaleti gerçek sözü irşad etmektir.

Samimi bir iman yararlı iş, Hakkı ve Sabrı tavsiye etmek

İnsanların hiç ölmeyecekmiş gibi sürekli dünyayı düşünüp ahiretlerini unutmaları, beyhude geçen bir ömür ve Hakk için yaşanmamış bir hayat elbette ziyandır.

Peki hüsrandan kurtuluş yolu nedir? Bunu da Rabbimiz sûrenin devamında bildirmiştir.

Hak ve sabır buyruğuna kişinin öncelikle kendisinin uyması gerektiğini vurgulamak lazım, tabi Rabbimiz bize bunları tavsiye edin emriyle bir eğitim metodu da öğretiyor aslında yani nasihat ve irşat. İslam, irşadı kardeşliği Cennete ulaştırma vesilesi kılmaktır. Bu yüzden sahabiler her ayrılık vaktinde Asr sûresini okudular. Onlar Asr sûresini hayatlarına taşıdılar. Hüsrandan kurtulmanın yollarını onlar çok iyi anlamışlar ve çabaları bu yönde olmuştur.

-İman etmenin teslimiyet olduğunu, samimi bir imanla kurtuluşa ereceklerini biliyorlardı.

-Salih amel işleyerek Allah’a yaklaşmayı arzuladılar. Allah'ın rızasını gözeterek yaşadılar. İmanın amele vurmuş halidir bu...

-Birbirine hakkı tavsiye etmekte, hakkı adaleti tevhidi irşad ederek kıtalar fethettiler.

-Ve en zoru sabır..

Sabır ruhun bir melekesidir, güzel bir huydur. Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabır ile mümkün olur.

Bütün bunları yaparken sabrı azık edindiler. Sabır katlanmak değil göğüs germektir. Sabırla gönüller fethettiler. İslam’ı yaydılar kuraklaşmış kalplere...

İşte bu dört ilke ile toplum inşa edilebilir ancak...

Bu yüzden sahabeler her ayrılık vaktinde Asr sûresini okudular.

Allah hepimize, zamanı İslam temelleriyle bina edip hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden bize bahşedilen bu ömrü layıkıyla yaşayanlardan olmayı nasip etsin.

Rahman ve Rahim olan Rabbimiz cümlemize Asr tadında bir ömür nasip etsin. Amin!


Serranur SÖNMEZ diğer yazıları