14 Haziran 2024
Güzel Ahlak

Allah'ın kullarında kusur arama / Destek olmak gerek yara sarana

Allah'ın kullarında kusur arama

Destek olmak gerek yara sarana

Yardım edelim yolda kalana

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Sofranda misafir et fakiri

Kendini yok say terket kibiri

Dilinden eksik etme zikiri

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Desinler diye ameli yapma

Faniyi önceleme, riyaya sapma

Hakk rızasını arkaya atma

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Ucuz bir beklenti itibar görmek

Etiketle kariyer çölde iz sürmek

İlk işin, nefsin defterini dürmek

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Seni bekliyor bak yatakta hasta

Baba göçüp gitmiş yetimler yasta

İkram et sıcacık bir çorba tasta

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

İyilik yap, hiç karşılık bekleme

Başa kakma, lafı lafa ekleme

İhtiyaç gör, paranı sayıp saklama

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Cimriliğe şirk derlerse, şaşma

Fakirlikten korkma, haddi hiç aşma

Paraya tapma, velilerle savaşma

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Önce kalbinden putları temizle

Hem içini hem dışını tevhidle birle

İkilik yoktur bilesin bu dinde

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

İlim bu yolda önemli bir ayak

Amelsiz ilimden durmalı uzak

Dikkat et her adım gizli bir tuzak

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Halakaya katıl, geride durma

Oldum zannı ile kendini kurma

Elini dilini tut, mazluma vurma

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

İhlas ile yürü, ol kalbi selim

Her gün oku biraz Kuran-ı kerim

Gönlünü pak tut ki, alasın verim

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Kötü düşünme, kem söz söyleme

Kırma, yakıp yıkma, viran eyleme

Şerre kilit ol, hayrı da engelleme

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Çokça Allah'ı zikret, sakın unutma

Sünneti seniyeden ayrı yer tutma

Mürşidini önde tut arkaya atma

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Haram yeme, zinhar yalan da deme

Malayaniye kapansın kulak ve çene

Tövbe et, dem bu dem tövbe et yine

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Anı ganimet bil, yarına bırakma

Şeytan ile iş tutanın lafına bakma

Hayır ile şerri birbirine katma

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Yok deme, şikayetten daima sakın

Sabır ile şükür, Hakk'a çok yakın

Erenlerin yolunda ol edebi takın

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Şehvet ile gadaptan uzak durasın

Her baş kaldırışta nefse vurasın

Hakk ile meşgul ol ki, O' nu bulasın

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Yolu bilmez isen, bir mürşit ara

Hakk yolda yürüyene çalarlar kara

Batıl oka bakma, açar sende yara

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Sen sen ol, Allah dostlarını dinle

İşi olmaz müminin garezle kinle

Kandırırlar gafili beş yüzle binle

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Ölçün olsun daima Kuran ve sünnet

Dünyalık menfaat için, etme minnet

İyinin yanında ol, kötüye buğzet

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Zikreyle durma, Hakk'ı zikreyle

Huzura varasın geçer akçeyle

Arap, Acem, ya da farsi lehçeyle

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

İbret ile bak her Allah'ın kuluna

Kim yürür, bu Kuran sünnet yoluna

Bakmayasın üstündeki çuluna

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Örnek al, bu mülkte ne erler yatar

Ahlakı ile değerine değerler katar

Dünyayı top yekün bir pula satar

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Gönlü karalar daima uyur

Aşıklar geceleri kıyama durur

Rehberinin yolu sana yol olur

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Sorma, neden böyle oluyor diye

Yaratan ikaz eder, bir düşün niye

Gece devam et zikir ile secdeye

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Asırlar geçse de unutulmaz isimleri

Her devirde olmuştur azgın hasımları

Bak ve gör sana yazılan kısımları

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Manevi hastalıklar, sarmış her yanı

El üstünde tutarlar hayasız üryanı

Tanı bu kuzu postlu kurtları iyi tanı

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Eserleri ile insanlığa seslenen

Devrin manevi liderliğini üstlenen

Gel nefer ol, ey Hakk ile beslenen

Ahlak-ı Resul olayım dersen

 

Zülcenaheyn devrin Hakk aşığı

Kuran hadis ile insanlığın ışığı

Davete gel, ey efendi ve uşağı

Ahlak-ı Resul olayım dersen


Hakkı Yaşar BULUT diğer yazıları