20 Haziran 2024

9. sayı


9. sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Merhaba, Rahmet, mağfiret ve cehennemden âzâd ayı olan Ramazân-ı Şerîf’i geride bıraktık. Kullarını kötülüklerden esirgeyen, onlara acıyan, hata ve kusurlarını bağışlayan yüce Allah azze ve celle, nefisleri arınanlardan, rûhları kemâlâta ve letâfete erenlerden eylesin… Bu ulvî atmosferi hiçe sayarak gerek ülkemizde, komşu ülkelerde ve gerekse dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum insanların kanını döken, onları köleleştiren, sömüren ve baskı altında tutan bütün zâlimlere, “el-Hâdî/Hidâyete erdiren” isminin, ıslahları mümkün değil ise “el-Kahhâr/Kahredici” ism-i şerifinin tecellisini niyaz ediyoruz Cenâb-ı Hakk’tan... Evcil hayvan bakım masraflarının 30 milyar doları bulduğu dünyada, Somali’de ve Afrika’nın diğer ülkelerinde açlık, susuzluk ve hastalıktan ölen insanların olduğunu görmek ne kadar acı! Her türlü imkâna sahip günümüz insanının; imandan, ahlaktan, Allah ve Peygamber sevgisinden, Mevlânâ ve Yûnus aşkından yok...


Kur’ân’a Gönül Vermek
9. sayı

Kur’ân’a Gönül Vermek

 Kur’ân kitabımızdır. Kur’ân, Arapça “okumak” kökünden, Kitâb ise yazmak kökünden türeyen bir kelimedir. İşitme olmadan okumak yazmak bütün boyutlarıyla tamamlanmad...

Ümit Kandilini Söndürme Sakın
9. sayı

Ümit Kandilini Söndürme Sakın

Adam iyice dağıtmıştı. Yıllardır bir dağa bir bağa, bir göle, bir çöle bağırıp çağırıp duruyor, ama hiç birinden de sadra şifa bir yankı alamıyordu. Hiç bir cevap gelmiyordu, ne dağda...

Kur’ân-ı Kerîm ve İlim
9. sayı

Kur’ân-ı Kerîm ve İlim

 Kur’ân-ı Kerîm; kıyamete kadar insanların ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir kitap olmasından dolayıdır ki, içerisinde birçok ilmî hakikatlere iş...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (25)
9. sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (25)

İnsanı kendisine muhatab olarak yaratıp esmâ-ı ilâhîyesini talim eden ve eşyanın dahî ismini, hem cismini hem letâifini ilmullahından ve hikmetullahından ihsan eden, konuşmayı ve lisânı insan için ...

Altın Öğütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)
9. sayı

Altın Öğütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Sana Allah’tan korkmayı, kötülükten geri durmayı tavsiye ederim. İslam dininin zahirdeki emirlerine uy. Varlığını doğrulara harca. Gönlünü geniş tut. Nefsini daraltma. Yüz...

Hz. Mevlana´da Akıl, Nakil, Vahiy İlişkisi
9. sayı

Hz. Mevlana´da Akıl, Nakil, Vahiy İlişkisi

 Genellikle tasavvufta insan aklının önemsenmediği, hatta çoğu zaman küçümsendiği ve aşağılandığı kabul edilir ve bu ön kabulden hareket edilerek tasavvuf ve sûfilik ağır bir şekilde eleş...

Sûfîlerden Esintiler
9. sayı

Sûfîlerden Esintiler

Zünnûn-i Mısrî kuddîse sirrûh (v.248/862)   Zünnûn, Mısır’da yaşıyordu. Bir gün, birilerinin halifeye gammazlamaları üzerine halife onu Mısır’dan Bağdat’a getirt...

Sonsuzluk Kervanı
9. sayı

Sonsuzluk Kervanı

  Sonsuzluk Kervanı, peşinizde ben, Üç ayakla seken topal köpeğim! Bastığınız yeri taş taş öpeyim. Bir kırıntı yeter kereminizden! Sonsuzluk Kervanı, peşinizde ben... ...

İlim-İrfân Terkibi ve Medeniyetimiz
9. sayı

İlim-İrfân Terkibi ve Medeniyetimiz

Efendim, yurdumuzun dört bir yanında kabirlerini ziyaretle şereflendiğimiz, feyizlendiğimiz tasavvuf büyükleri var. Bu mana sultanlarının, kâmil insanlar yetiştirmenin yanı sıra sosyal ve ekonomik ...

Vefâlı Olmak
9. sayı

Vefâlı Olmak

  “Kim de Allah ile olan ahdine vefâ gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.” (Fetih, 48/10) İçinde yaşadığımız zaman dilimi itibariyle en yavan olduğumuz ...