17. Sayı


17. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn / Bir yerin şerefi, orada bulunanlar sebebiyledir” buyrulmuştur. Bu vesileyle dergimizin bu sayısında da bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımızı “mekîn” sıfatıyla vasfediyoruz efendim. Gelin öksüz kalmadan Allah’ı zikredelim Gelin ömür dolmadan Allah’ı zikredelim Evet, yerde gökte ne varsa hepsi Allah’ı zikrediyor biz farkına varsak da varmasak da… Aslında ilahi zikrin kaleme ve satır satır yazılan Kitâb’a aksisedasıdır bütün hadise. Cenâb-ı Allah’ın ismini dilinden düşürmeyen Hz. Peygamber’in inanan sinelere bir hediyesidir Esmâ-ı İlâhiyye… Sadra şifa, derde deva, akla ziyadır Zikr-i İlahî. Ve dahi bir imdattır darda kalana, nusrettir sıkılıp bunalana. Berekettir, rahmettir, feyizdir ittika sahibi kullara... Süleyman Çelebi ne de güzel ifade etmiştir: Allah adın her kim ol evvel ana Her işi âsân ider Allah ona H...


Kendimizi Nasıl Aldatıyoruz? İmam GAZALÎ
17. Sayı

Kendimizi Nasıl Aldatıyoruz? İmam GAZALÎ

İnananlardan günah işleyenlerin aldanmaları şu sözlerinde kendini gösterir: “Allah, bağışlayıcı ve merhametlidir; biz O'nun affını ümit ediyoruz...” Böyle söyleyip buna güvenir ...

Mevlânâ ve Müsamaha
17. Sayı

Mevlânâ ve Müsamaha

Şüphesiz ki, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî veya diğer tasavvuf büyükleri denilince, İslâm’ı taviz vermeden yaşayan kimseler anlaşılır. Hakiki mutasavvıf bunlardır. Hem şu da kesin olarak bilinmel...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu
17. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

Vefakâr, sâdık ve mahbub, muhterem veled-i manevîm, İhsan Efendi oğlum, es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah ve berekatullah. Gözyaşlarıyla yazmış olduğunuz mektup her zamanki gibi bizi mütehas...

Biz, orucumuzu gök sofrası ile açarız!
17. Sayı

Biz, orucumuzu gök sofrası ile açarız!

Dîvân-ı Kebîr’den...  Ey âlemlere rahmet olarak gönderilen aziz Peygamberimiz Efendimiz! (Dîvân-ı Kebîr, IV, 1974) ·       Ey gökleri aydınla...

Allah’ı Zikredelim
17. Sayı

Allah’ı Zikredelim

  Gelin öksüz kalmadan Allah’ı zikredelim Gelin ömür dolmadan Allah’ı zikredelim   Bilmeden geçer günler Tükeniyor ömürler Sarardı açan güller ...

Çocuk ve Peygamber Sevgisi
17. Sayı

Çocuk ve Peygamber Sevgisi

Psikologlar: “İnsan, sevme yeteneğini sevilerek kazanır. Sevmeden önce sevilmeyi öğrenir” derler. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, çocukluğunda sevgi görmemiş insanlar, başkalarını ...

Bilgi ve Bilgelik
17. Sayı

Bilgi ve Bilgelik

“Rabbim, benim ilmimi artır!” (Tâhâ, 114) Geçmiş ve gelecek düzleminde güncelliği korumak ve aktüaliteyi takip etmek, hep yeni ve zinde kalmak için de okumanın gereği düşünüldüğünde...

Asr-ı Saâdette Mescid-i Nebevî ve Diğer Mescidler
17. Sayı

Asr-ı Saâdette Mescid-i Nebevî ve Diğer Mescidler

Mescidler her şeyden önce birer ibadet mahallidir. Cuma namazını ve beş vakit namazı cemaatle kılmak için müslümanların toplandığı mekânlardır. Beş vakit namaz her yerde kılınabilir. Ancak Hz. Peyg...

Yâsir Ailesi (radıyallâhü anhüm)
17. Sayı

Yâsir Ailesi (radıyallâhü anhüm)

Aslen Yemenli olup Mekke’ye yerleşmişlerdir. Hz. Yâsir, Sümeyye adlı bir kadınla evlenmiş ve bu evlilikten Ammar (r.a) doğmuş­tu. Yâsir ailesi, yani baba Yâsir, anne Sümeyye ve oğ...

Son Demleri
17. Sayı

Son Demleri

Baş münafık Abdullah b. Übeyy b. Selûl, Hicretin 9. yılı Şevval ayının sonuna doğru hastalandı. Hastalığı yirmi gece sürdü. Zilkade ayında da öldü. Peygamberimiz aleyhisselam, Abdullah b. Übeyy...

Kaside-i Bür’e -5
17. Sayı

Kaside-i Bür’e -5

Gözümüzün nuru kalbimizin sürûru ve yazımızın ana merkezi olan Allah’ın Habibi aleyhissalâtü ve’s-selamEfendimize, ilimler adedince Salât ve Selâm O’na olsun. Abdullah Efendi ...