Zuhur

es-selâmü aleyküm

es-selâmü aleyküm

Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn / Bir yerin şerefi, orada bulunanlar sebebiyledir” buyrulmuştur.
Bu vesileyle dergimizin bu sayısında da bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımızı “mekîn” sıfatıyla vasfediyoruz efendim.
Gelin öksüz kalmadan
Allah’ı zikredelim
Gelin ömür dolmadan
Allah’ı zikredelim
Evet, yerde gökte ne varsa hepsi Allah’ı zikrediyor biz farkına varsak da varmasak da…
Aslında ilahi zikrin kaleme ve satır satır yazılan Kitâb’a aksisedasıdır bütün hadise.
Cenâb-ı Allah’ın ismini dilinden düşürmeyen Hz. Peygamber’in inanan sinelere bir hediyesidir Esmâ-ı İlâhiyye…
Sadra şifa, derde deva, akla ziyadır Zikr-i İlahî.
Ve dahi bir imdattır darda kalana, nusrettir sıkılıp bunalana. Berekettir, rahmettir, feyizdir ittika sahibi kullara...
Süleyman Çelebi ne de güzel ifade etmiştir:
Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi âsân ider Allah ona
Her nefesde Allah âdın de müdâm
Allah adıyle olur her iş tamam
Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân
İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
Her murâda irişür Allah diyen
“Nefsini tezkiye eden kurtuluşa ermiştir” buyuran Hz. Allah, nefsin mahiyetini Kitâb’ında bildirmiş, onun ıslah yollarını da göstermiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) ve O’nun ashâbı (r.anhüm) bu hususta biz mü’minlere en güzel örnektir kuşkusuz.
Söz ve amel, iç ve dış uyumlu olduğu zaman kurtuluş mümkünse; Allah’a, Peygamber’ine, Kitâb’ına, insanlara ve bütün mahlûkata doğru bir duruş sergileyen, özü-sözü ve ameli doğru olan muttaki, muhlis, muvahhid kullar şüphe yok ki kurtuluşa ereceklerdir.
Allah’a giden yollar mahlûkatın nefesleri sayısıncadır” amma ömür de kısadır. Nefs ü şeytanın, hevâ ü hevesin bitmez tükenmez mekri, desise ve oyunları vardır. Bunları kavrayıp anlayana kadar; seyr u sülûkunu tamamlamış,
Cenâb-ı Hakk’ın avn ü keremi ile nefsini tezkiye etmiş manevi bir rehbere, bir mürşid-i kâmile intisap etmek yolun belki de yarısını katetmek kadar mühimdir.
“O’na ulaştıracak vesileler arayınız” âyeti kıyamete kadar bütün mü’minlere sesleniyor.
Siz de O’na ulaştıracak bir rehbere kavuşmak ister misiniz?
Allah’a emanet olunuz…


Zuhur diğer yazıları