Zuhur

Aşıkların rehberi

Aşıkların rehberi

29 Ocak 2021 tarihinde Hakk´a yürüyen Merhume Rabia Eryörük’i Rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun. Ruhu için el-Fatiha.

A şıkların rehberi     

B abam Abdullah Trabzonî

D uası pek kıymetli

U lulardan bir inci

L edün ilmi sahibi

L atiftir pek sohbeti

A llah deyip niceleri

H immetiyle olur veli

 

D ergâhı, aşk menbe-i

E vliyalar serveri

M eşâyihi kâdîr-i

İ lahi sırlar hazinesi

R esulullahın vârisi

C anımın efendisi

İ çimdedir sevgisi

O na bağladım kalbimi

Ğ ayrini neylerim ki                                                                  

L âl oldum habîbî

U marım dâim himmetini


Zuhur diğer yazıları