20 Haziran 2024

20. Sayı


20. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

merhabalar efendim Şükür kavuşturana… Aslında kişi, sevdiğinden bir an bile ayrılmaz ya, lafın gelişi böyle söylenir. Gerçek seven; rabt olur, medfun olur gayr-i ihtiyarî sevdiğine. Çünkü mü’min bilir ki: “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” dünya ve âhirette… Kâh İsmail olur, kurban edilir O’nun yoluna, kâh Ali olur, şehadete merhaba der şeb-i arûsu karşılar gibi. Allah’a, Rasûlü’ne ve Kur’ân’a bağlılığın/râbıtanın tezahürüdür olup biten aslında. Hal böyleyken dinin emir ve yasaklarına titizlikle riayet eden, Sünnet’i hakkıyla bilip ihya eden kâmil mürşidlere râbıta hususunda dinin hükmü nedir, bu husus nasıl anlaşılmalıdır? İnsanlar akla hayale gelmeyen batıl şeylere iltifat gösterip, onlarla dünya ve âhiretlerini mahvedecek tehlikeli râbıtalar kuruyor iken, günümüzde; Seni seven âşıkların Gözü yaşı dinmez imiş Seni maksud edinenler Dünya ahret anmaz imiş Şuuruna sahip ...


Gölgeler
20. Sayı

Gölgeler

sabah akşam döner gölgeler üstünde mermer piramitler kimi alçak kimi yüksek... içinde cicili bicili oyuncaklar sayısız hengameler... mesd eder beni oyalar gölgeler   ...

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (8)
20. Sayı

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (8)

Âlemlere rahmet olarak gönderilen O Yüce Peygamber’e ilimler adedince salât ve selamlar olsun. O’nunla her şey bereketlenir. O, âlemlere rahmettir ve O’nun vesilesiyle de; son...

Nasihatler; Boş Ver!
20. Sayı

Nasihatler; Boş Ver!

Duyulur bazen, çevredeki insanların çenesi durmaz. Ya filan hakkında şöyle şöyle kötü tecrübeler edindiğini söylerler veya filan kişinin ne kadar ters biri olduğunu gelip seninle paylaşırlar. Sen d...

Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün İlmidir
20. Sayı

Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün İlmidir

Cüneyd: “Sûfîler, aralarına başkalarının dâhil olamadığı bir hâne halkı gibidir. Allah ile kâim olduklarından onları Allah’tan başkası bilemez.” Ebû Süleyman Dârânî (v.215...