20 Haziran 2024

23. Sayı


23. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selamü aleyküm ve rahmetullâh…

Merhabalar efendim, * Bu cihan nedir, buraya nereden ve ne için geldim? * Şu ömrün hakikati ve mahiyeti nedir, bunun sonu ne olacaktır? * Başlarımızda niçin ölüm fırtınası kopuyor, toprak altına yapılan bu sevkiyatın manası nedir? * Hakiki saadete götüren ve bunu temin eden şey nedir? * Kimin nesiyim, nasıl yaşamalıyım, ne için ölmeliyim? Bu ve benzeri sorular herhalde insanlık tarihi kadar eskidir. Zira bu sualler üzerinde yaratılıştan günümüze hemen her din, mezhep ve felsefi akım çeşitli fikirler beyan etmiş, birbirinden ilginç yorumlar yapmıştır. Kur’ân-ı Hakîm ise Yaradan, yaratılan ve yaratılış hakkında merak edilenlerin makul cevaplarını ta‘akkule, tefekküre, tedebbüre, tezekküre… bağlar, mantıklı izahâtlarda bulunur ve insanı salt anlamda düşünmeye teşvik eder. “Bunda düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (Câsiye, 13; Rûm 21) “Bunda anlayan bir kavim için ayetler vardır.” (Neml, 52) “...


Duymak ve Dinlemek…
23. Sayı

Duymak ve Dinlemek…

 “Biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan ediyoruz. Bu yüzden onu işitici, görücü yaptık.”[İnsân, 2] Duyma, görme, hissetme ve anlama duyuları ile yaratıldık. Kur...

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)
23. Sayı

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

Üçüncü Hadis Rasûlullah Efendimiz (s.a.s) bizim yanımıza geldi ve buyurdu ki; “Ey inananlar Cenâb-ı Allah’ın dolaşıcı, zikir meclislerine inip duran melekleri vardır. Zikrullaha erk...

Dobra Dobra mıyız? Yoksa Kalp Kırıcı mıyız?
23. Sayı

Dobra Dobra mıyız? Yoksa Kalp Kırıcı mıyız?

“Dobra dobra”sözü birleşik bir isim olup Bulgarca “dobro” kelimesinden meydana gelmiştir. Bulgarcada; doğru, iyi manasına gelmektedir. Türkçe sözlük anlamı ise çekinmeden, a...

Misyon, Vizyon ve Aksiyon Sahibi Olmak!
23. Sayı

Misyon, Vizyon ve Aksiyon Sahibi Olmak!

Kâinâttaki canlı-cansız bütün varlıklar bir misyon üslenmiştir. Her varlık gerçekleştireceği misyona ve amaca hizmet edecek yeterlilik ve donanımlı yaratılmıştır. Bu hususiyet bütün canlılarda kola...

Yola Düşüp Dosta Gitmek /2
23. Sayı

Yola Düşüp Dosta Gitmek /2

Gönlüm cânım aklım bilim senin ile karar eder Pervâz ururlar dem-be-dem uçuban dosta gitmeğe   (Gönlüm, canım, aklım, bilincim, seninle/senin varlığınla, nefsimde tecellin ile kara...

İmam Azam´ın Talebesi, Dâvûd et Tâî (k.s)
23. Sayı

İmam Azam´ın Talebesi, Dâvûd et Tâî (k.s)

İlk dönem sufi ve zahidlerinden olan Dâvûd et-Tâi´nin (k.s) doğum tarihi belli değildir. Zehebi II. yüzyılın başlarında doğduğunu belirtir. Kûfe´de İmam-ı Azam´ın yanında uzun...

Gel Seninle Dost Olalım!
23. Sayı

Gel Seninle Dost Olalım!

Kalpten kalbe konuşalım, Yekvücutta kavuşalım, Sevişelim koklaşalım, Gel seninle dost olalım!   Kulunu eyleme bitâb, Kalmasın orada hicâb, Elimdeki yüce Kitab, ...

Mürşit Kimdir?
23. Sayı

Mürşit Kimdir?

Mürşit ve şeyh kelimeleri Arapça kökenli kelimeler olup mürşit doğru yolu gösteren, yol gösterici, rehber, öğüt veren, vâiz, e...

Nefis, Kalb, Ruh, Sır
23. Sayı

Nefis, Kalb, Ruh, Sır

Abdulkadir Geylani´nin (k.s) tasavvuf sisteminde en çok üzerinde durduğu, en çok önem verdiği unsur kalptir. Çünkü seyr u sülûk kalp ile yapılır. Vuslat, kalbin vuslatıdır. Tevekkül, zühd, ta...

Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda
23. Sayı

Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

Tarih 16 Ocak 2016, Kayseri´de gönül dokuyan bir güzelin huzurundayız. Adı gibi Allah´a (c.c) kul, ümmete rehber olmuş bir Kadiri şeyhi… Abdullah Demircioğlu Efendi Hazretleri&he...