Yalçın ALBAYRAK

Allah (c.c) Dostlarının Duası

Allah (c.c) Dostlarının Duası

“Altın çamura düşse de altınlığından yine bir şey kaybetmez.”

Kim Allah’ın (c.c) dinine (sevenine, âlimine, arifine, velîsine, peygamberine, yardım edenine) hizmet ederse, yardım ederse; Allah da (c.c) ona yardım eder.

Şems Hazretleri bir su kenarından geçerken bir grup genç dere kenarına oturmuş eğleniyorlarmış. Haram işlerle uğraşıp, vakitlerini boşa geçiriyorlarmış. Bunu gören Şems Hazretlerinin yanındakiler, gençlerin bu hallerini hoş karşılamayıp birazda kızmışlar. Ve Şems Hazretlerine dönerek: “Efendim sizin duanız kabul olur. Dua ediverin de şunlar bu yaptıklarından dolayı defolup gitsinler!” demişler.

Mübarek, gençlere dönerek onların da duyacağı şekilde: “Allah Teâla sizleri cennetine koysun!” diye dua edivermiş. Yanındakiler bu duaya şaşırmışlar. Öyle ya onlardan kurtulmak yerine hayır dua edivermiş Hazret. Sonra sormuşlar Hazreti Şems’e (k.s) “Neden böyle dua ediverdiniz?” diye.

Şöyle cevap vermiş Şems Hazretleri: “Cenab-ı Allah (c.c) bir insanı cennetine almayı arzu ederse o kişiye önce cennete girecek amelleri yapmayı nasip eder. O kişi oruç, namaz, zikir ve güzel ahlâk (cömertlik, tatlı dil, hoş sohbet, yardımsever, iyi geçim, yumuşak huy) ile müşerref olup, şeref, güzel ibadet ve kabul edilmiş dualar kazandırıp, eski hallerinden temizleyip cennetine alıverir.

Nitekim bir süre sonra Hazretin dua buyurduğu gençler tövbe edip Şems hazretlerinin (k.s) talebesi olup güzel haller ile bezenmişler. Eski durumlarından eser kalmamış.

Ne demişler, “Altın çamura düşse de altınlığından yine bir şey kaybetmez.” Biraz etrafı çamurlanır, üzerine değse de içine, kimyasına nüfuz edemez.  Alırsın yerden, biraz su tutarsın temizlenir. Sarrafa götürsen yine aynı değerdedir. Değerinden bir şey yitirmez. İşte içi altın gibi olan kullar özlerine yalan ve hile bulaşmamış halde iken, dünyada hata en namazdan niyazdan uzak kalıp ibadet ve taati terk edebilmektedirler. Böyleleri kendilerine hatırlatıcı geldiğinde üzerlerindeki çamurdan çabucak temizleniverirler.

Efendi Hazretleri bir sohbetinde böylelerinin “Çok da hızlı yol kat ettiklerini” söylemişlerdi.

Peki, buna sebep olan şey ne? Böyle bir düşüşten sonra nasıl olur da insan bu kadar feyz, bereket sahibi olabilir. Başta da denildiği gibi Allah’ın (c.c) velisinin, sevdiği kişilerin duaları, çamura düşeni temiz pak eder. Sultanları kul, ayak olanları baş, yavuzları zebun, vahşi iken yahşi eder.

Yunus Emre hazretleri bir şiirinde şöyle der:

Ayak idik baş olduk

Kuru idik yaş olduk

Kanatlanıp kuş olduk

Uçtuk elhamdülillah

 

Her daim gönülde olmak için.

Vesselam.


Yalçın ALBAYRAK diğer yazıları