20 Haziran 2024

19. Sayı


19. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Tasavvufî hususların takaddüm ettiği yeni sayısıyla ZUHÛR; rivayetin, aklın, yorumun ve tecrübenin mecmuu olan; Akla ziya, sadra şifa satırlarıyla okuruna bir nebze olsun fayda sunabilmenin tatlı telaşını yaşıyor yine… Bu meyanda belki de kişisel ve sosyal hayatımızda göz ardı ettiğimiz önemli bir hususu, “Kul Haklarını” ön plana çıkartma ihtiyacı hissettik. Öyle ki pervasızca işlenen bu nevi fiiller bugün olmasa bile yarın ahirette mutlaka karşımıza çıkacak ve kuşkusuz bizi zora sokacaktır. Bu hususta merakı mucip sorulardan birisi de şudur: “Neyin kul hakkı olup olmadığını” acaba biliyor muyuz? İşte “Kul Hakları” yazısı ile Abdullah Demircioğlu Hocaefendi’nin öğretici ve uyarıcı nitelikteki tespitlerini istifadenize sunuyoruz. Birbirinden yararlı ve dikkat çekici tasavvufî yazının ardından soruyoruz; Aslolan nefsin terbiyesi, tezkiyesi ise ihtiyaç duyulan şey nedir? Ne yapmalı da benliğimizi çepeçevre kuş...


Kul Hakları
19. Sayı

Kul Hakları

İnsanlığın bugün hiç ehemmiyet vermediği haklardan birisi de ferdin fertte olan haklarıdır. Hiç üzerinde durulmuyor. “Kul hakkı” ödenmesi, daha doğrusu şöyle demek daha uygun düşer; Kıy...

Dost
19. Sayı

Dost

ALLAHIM senin dostlarınla dost olmamızı nasip eyle, seninle dost olmamızı nasip eyle, bizlere cennetini göster, bizleri cennetine koy ve cennetinde cemalinle olmamızı nasip eyle. Dosta götüren dost...

Şefaati ve Vesile (Aracı) Kılmayı Şirk Olarak Görme Hastalığı
19. Sayı

Şefaati ve Vesile (Aracı) Kılmayı Şirk Olarak Görme Hastalığı

Makam-ı Mahmud’dan bahsetmeyi, Nebî’yi (s.a.s) “aşırı yüceltmek” olarak algılayanzihniyete verilecek cevap nedir? Hz. Peygamber (s.a.s): “Makam-ı Mahmud, ümmet...

Hayâ
19. Sayı

Hayâ

Allah Teâlâ buyurmuştur ki; “O kimse Allah’ın kendisini gördüğünü bilmiyor mu?” (Alak, 96/14) Abdullah b. Ömer’in (r.a) rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s) ş...

Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri
19. Sayı

Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri

Bütün edepler Rasûlullah Efendimiz’den (s.a.s) alınıp öğrenilir. Çünkü O, zahirî ve batınî bütün edeplerin kaynağıdır. Allahu Teâlâ, O’nun Mi’rac’da ilâhî huzurdaki güzel ed...

Peygamber Efendimizin Allah’ı Zikretmesi
19. Sayı

Peygamber Efendimizin Allah’ı Zikretmesi

Kur’an-ı Kerim’de iman ehlinin özelliklerinden bahsedilirken, “Onlar, Allah’ı ayakta iken, oturarak ve yanlarına yaslanmış olarak zikreden kimse­lerdir.” (Âl-i İmr...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu
19. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

Kendisine müştâk olanların yollarını âsân eden, kendisinden gayrıya muhtaç etmeyen güzeller güzeli, güzelliğin Hâlık’ı, sevenlerinin ve sevdiklerinin damarlarında muhabbetini devr-i dâim eyle...

İlahi Deryadan İnciler - Çağımıza İbret Yardımlaşma
19. Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Çağımıza İbret Yardımlaşma

Allahü Teâla şöyle emrediyor: “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah’tan korkun; çünkü Allah’ı...

Kurban Etmeden Önce Ateşlerde Yanan İbrahim Olmalı!
19. Sayı

Kurban Etmeden Önce Ateşlerde Yanan İbrahim Olmalı!

Bir çocuk… Kendinden emin; kalbi mutmain… Allah (c.c) verdiyse bu emri bana itaat düşer diyor. Bir çocuk; kendi küçük ama yüreği büyük… İmanı arş-ı a’lâya yükselm...

İntisâb Niçin Gereklidir?
19. Sayı

İntisâb Niçin Gereklidir?

Soru: Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de, ta­savvuf ve tarikat büyüklerini, yol gösterici bir şeyh ve mürşid olarak benimsemek, onlara intisâb etmek doğru mudur? İslâmî emir ve yasak...

Doğruluk / Dürüstlük / Samimiyet / Emin Ve Güvenilir Olmak
19. Sayı

Doğruluk / Dürüstlük / Samimiyet / Emin Ve Güvenilir Olmak

"Resulüm! De ki: Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.” (Sâd, 8) İslâm’ın baş tacı ettiği ve çok önemsediği değerler manzumesinin başında yer alan ahlakî ölçüler...

Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)
19. Sayı

Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)

Sûfî zâhidlerden Ebû’s-Serî Mansur b. Ammar aslen Merv’in “Yerânkân” denilen köyündendir. Bûşencli olduğu ve Basra’da ikâmet ettiği de söylenir. Büyük vaiz hocalar...