19. Sayı


19. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Tasavvufî hususların takaddüm ettiği yeni sayısıyla ZUHÛR; rivayetin, aklın, yorumun ve tecrübenin mecmuu olan; Akla ziya, sadra şifa satırlarıyla okuruna bir nebze olsun fayda sunabilmenin tatlı telaşını yaşıyor yine… Bu meyanda belki de kişisel ve sosyal hayatımızda göz ardı ettiğimiz önemli bir hususu, “Kul Haklarını” ön plana çıkartma ihtiyacı hissettik. Öyle ki pervasızca işlenen bu nevi fiiller bugün olmasa bile yarın ahirette mutlaka karşımıza çıkacak ve kuşkusuz bizi zora sokacaktır. Bu hususta merakı mucip sorulardan birisi de şudur: “Neyin kul hakkı olup olmadığını” acaba biliyor muyuz? İşte “Kul Hakları” yazısı ile Abdullah Demircioğlu Hocaefendi’nin öğretici ve uyarıcı nitelikteki tespitlerini istifadenize sunuyoruz. Birbirinden yararlı ve dikkat çekici tasavvufî yazının ardından soruyoruz; Aslolan nefsin terbiyesi, tezkiyesi ise ihtiyaç duyulan şey nedir? Ne yapmalı da benliğimizi çepeçevre kuş...


Derviş
19. Sayı

Derviş

Derviş; sözlükte fakir, muhtaç ve dilenci/sâil anlamına gelir. Farsça kökenli bir kelime olup der-pîş/kapı önü, der-yüz/kapıya asılan gibi kelimelerden dilimize intikal etmiştir. Derviş kelimesinin...

Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)
19. Sayı

Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Dünya, her gün bir yerde açılan pazara benzer. O bir çarşıdır; satış yapılır, yakında da kapanır. Ona gönül kaptırma; kalp gözlerini ondan çevir. Halkı varlık sahibi görme; asıl hak sahibini görmey...

Rabbime Yalvardım
19. Sayı

Rabbime Yalvardım

Gece sessizliği çöker odama, Benim ellerim kalkar Rabbıma, Sessizce ağlar dua ederim, Melekler âmin der benim duama.   Bu ne hikmettir bilemiyorum, Ayağımın ucunu görem...

Abdülkâdir Geylânî’ye Göre Tevbe
19. Sayı

Abdülkâdir Geylânî’ye Göre Tevbe

Abdülkâdir Geylânî’ye göre insan, tevbe etmeyi gerektiren durumlardan hali değildir. Bu itibarla aslında o kendi hâl ve davranışlarına baktığında mutlaka tevbe edecek bir şeyler bulabi­li...

Dîvân-ı Kebîr’den /Mevlânâ (k.s)
19. Sayı

Dîvân-ı Kebîr’den /Mevlânâ (k.s)

Biz aşk susuzlarıyız, istek testilerimizi aldık, sana geldik, bize su ver!      (c.I, 180) • Ey sevgili, sen âb-ı hayatsın, sen manalar denizisin; biz susamışlar sana g...

Fenâ fi’l-Mürşid, Fenâ fi’r-Rasûl, Fenâ Fillâh
19. Sayı

Fenâ fi’l-Mürşid, Fenâ fi’r-Rasûl, Fenâ Fillâh

Mürid-mürşid arasındaki muhabbetin tasavvuf literatüründeki adı fenâ fi’l-mürşiddir, yani mürşidde yok olmak… Mürid, bu makamda mürşidine şöyle ses­lenir:   Mürşid...

Kıssadan Hisseler
19. Sayı

Kıssadan Hisseler

Köşe Hazret-i Şems’i, konuşup nasihat etmesi için bir meclise davet etmişler. Hazret, meclise girer girmez, kapı eşiğine oturmuş. Kendisini başköşeye davet edenlere de şu cevabı vermiş: ...

Müslümanların Sırlarını İfşa Etmek
19. Sayı

Müslümanların Sırlarını İfşa Etmek

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Hudeybiye Anlaşması’nı açıkça ihlal eden ve bütün iyi niyet çağrılarına rağmen kendisine olumsuz cevap veren Mekkeliler ile yaptığı bu anlaşmayı sona erdirmiş ve ...

Nefsin Terbiye Ve Islâhına Duyulan İhtiyaç
19. Sayı

Nefsin Terbiye Ve Islâhına Duyulan İhtiyaç

Bugün zâhir ilmin tahsiline seneler verildiği halde iç âlemin ıslâhı ve nefsin tezkiyesi için bir kaç aylık bir zamanın ayrılmaması doğrusu çok büyük zulüm ve haksızlıktır. Hâlbuki az da olsa nefsi...

Korkma!
19. Sayı

Korkma!

  Allah’ın (c.c) askerleri olduğu gibi Allah’ın şâirleri de vardır. Millî şâirimiz Mehmet Akif Ersoy da Allah’ın (c.c) şâirlerinden bir şâirdir. Kendisi milletimizin ...

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (7) Kaside-i Bür’e
19. Sayı

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (7) Kaside-i Bür’e

  Allâhümme radiyte billâhi rabben ve bi Muhammedin Nebiyyâ ve bi İslamî dînâ; duasıyla yazımıza başlayalım. Gerçekten de duamız şudur ki; Rabbimizin Allah, Peygamberimizin Muhammed (s...

Yürek İster Ay İhvan!
19. Sayı

Yürek İster Ay İhvan!

  gül ve dikenin sarmaş dolaş,  sevinç ve göz yaşının  karman çorman olduğu  bir zaman diliminde,  ..............hayatı paylaşmak,  ..............mutlulu...