28.Sayı


28.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selamü aleyküm

Merhabalar sevgili dostlar... Sizlerle birlikte olmanın hazzını bir kez daha yaşıyoruz. İslam dini ve medeniyetinin engin tecrübesinde yol alırken bu kez siz değerli okurlarımızın dikkatlerini Ehl-i Sünnet’e karşı yapılan saldırılara çekmek istiyoruz. Katliamlar, darbe girişimleri, ekonomik ambargolar madalyonun görünen yüzü elbette... Asıl tehlike mü’minleri birbirine düşürmek ve itikatlarını bozmak için ardı arkası kesilmeyen faaliyetlerde kendisini gösteriyor. Öncesinde mezhepler, sonrasında hadis-i şerifler ve nihayet Kur’ân'ı Kerim’e kadar uzanan iyi çalışılmış, şeytani bir zekâyla planlanmış yoğun bir dizi saldırı sarmalına maruz bırakılıyoruz son dönemlerde. Bizim değerlerimizle bize saldırıyorlar. Mesela mezhepleri inkâr edenlerin dilinde hadisler, hadisleri inkâr edenlerin dilinde ise Kur'ân ayetleri geziyor. Sanki onlar birbirinden gayrıymış gibi, aralarında bir ayrılık ve başkalık varmış gibi bizlere sunuluyor. Hâlbu...


Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)
28.Sayı

Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

  Bedir esirleri arasında yer alan Süheyl b. Amr, Kureyş kabilesinin hatibi idi. Kendisinin üst dudağı da yarık­tı. Hz. Ömer (r.a): “Yâ Rasûlallah! Şu Süheyl b. Amr, Kureyş&r...

Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar
28.Sayı

Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar

Halife Hârûnu’r-Reşîd, ağabeyi Behlü’l-Dânâ'ya: “Ağabey, bu akşam camide namaz kılanları yemeğe alacağım. Sana zahmet akşam namazına git de namaz kılanları getir, yemek ye...

Korku İle Ümit Arasında Olmak
28.Sayı

Korku İle Ümit Arasında Olmak

Rasûlullah (s.a.s) Efendimiz, ölüm halinde bulunan bir gencin yanına gitti. Gence: “Kendini nasıl buluyorsun”diye sordu. Genç: “Allah Teâlâ’nın rahmetini umuyorum. G...

Hassas Bir Ortam
28.Sayı

Hassas Bir Ortam

İçerisinde bulunduğumuz ortam her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik, tesanüt ve yardımlaşma içerisinde bulunmamızı gerekli kılıyor. Dünyadaki emperyalist güçler kanlı, hırslı ve doymak bi...

Olmayınca
28.Sayı

Olmayınca

Erilmez yâre bî-yâr olmayınca Cihânın halkı ağyar olmayınca   Hakikat âlemine yol varılmaz Bu mülkten külli bîzâr olmayınca   O vahdet bahrine kimse ulaşmaz Ak...

Çocuk Ve Ölüm Gerçeği
28.Sayı

Çocuk Ve Ölüm Gerçeği

Ölüm, ruhun beden kafesinden ayrılmasıdır. Asla bir son olmayıp, madde ötesi âleme bir geçiştir. Ahirete nazaran bu dünya bir hayaldir. Herkesin bir eceli, ölüm zamanı vardır.  Nitekim Allah (...

Ömer Hüdâî Baba Köğengî Hazretleri ve Mürşidi
28.Sayı

Ömer Hüdâî Baba Köğengî Hazretleri ve Mürşidi

Evliyanın büyüklerinden, âriflerin ileri gelenlerinden olan Hacı Ömer Hüdâî Baba Hz.leri, 1821 yılında Harput´un Mürü köyünde dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında gönüllü olarak asker ocağın...

Âlimlerin Mürşide İhtiyacı
28.Sayı

Âlimlerin Mürşide İhtiyacı

Âlimler söz, davranış ve bilginin kendilerinde hâl olması, kalplerindeki bazı değişikliklerin sükûnet bulması ve ilme’l-yakin bildiklerini ayne’l-yakin görebilmeleri için ehil bir mürşi...

Gel Papaz Efendi!
28.Sayı

Gel Papaz Efendi!

Bir gün Abdülkadir Geylânî (k.s) hazretleri dergâhında müritleriyle birlikte zikir meclisinde iken, yoldan geçen bir papaz zikir sesinden etkilenerek dergâhın kapısından içeriye başını uzatır. ...

Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik
28.Sayı

Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

Ahîlik teşkilatının kurucusu Ahî Evran, Azerbaycan'ın Hoy kasabasında doğmuştur (1171). Hoy, Türkiye'nin doğu sınırından 60 km uzaklıkta ve "Sultan Tuğrul" zamanından beri Türkler...

Doğru ve Sağlam İtikad
28.Sayı

Doğru ve Sağlam İtikad

Bilinmelidir ki, itikad ve iman sağlamlığı milletlerin veya fertlerin hayatlarında en kuvvetli hayat unsurudur. Kötülüklere mâni duvar, hayırlara açılan kapılar gibidir. Bu sağlam itikad sebebiyle,...