20 Haziran 2024
Genç KALEMLER

Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar

Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar

Halife Hârûnu’r-Reşîd, ağabeyi Behlü’l-Dânâ'ya: “Ağabey, bu akşam camide namaz kılanları yemeğe alacağım. Sana zahmet akşam namazına git de namaz kılanları getir, yemek yesinler.”der.

Halife Hârûnu’r-Reşîd, ağabeyi Behlü’l-Dânâ'ya:

“Ağabey, bu akşam camide namaz kılanları yemeğe alacağım. Sana zahmet akşam namazına git de namaz kılanları getir, yemek yesinler.”der.

Behlûl camiye gider ve namazdan sonra yanında iki kişiyle döner.

Halife:

“Camiye sadece bunlar mı gelmişti, başka kimse yok muydu?”diye sorar.

Behlûl:

“Vardı. Hem de cami doluydu.”

Halife:

“Peki, onları niye getirmedin?”

Behlûl:

“Sen, camiye gelenleri getir, demedin. Namaz kılanları getir, dedin. Ben de camiden çıkanlara tek tek imamın namazda hangi sureleri okuduğunu sordum. Sadece bu iki adam bildi. Ben de onları getirdim.”der.


Genç KALEMLER diğer yazıları