23 Haziran 2024
Dört Halifeden

Cenâb-ı Hakk’tan başka hakiki sığınak yoktur. Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz.

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.

Sabredin, her şeyin başı sabırdır.

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.

Hz. Ebû Bekr Sıddık (r.a)

 

İş bir kere geri kalırsa hiçbir vakit ilerlemez.

 

 

 

Cennetin yolunu arayan cemaate sarılsın. Şeytan tek kişiyle beraberdir.

 

 

Dünyaya az meylet, hür yaşarsın.

Hz. Ömeru’l-Fâruk (r.a)

 

Cenâb-ı Hakk’tan başka hakiki sığınak yoktur.

 

 

 

Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz.

 

 

İnsanların en hayırlısı, günahsız olan ve Allah’ın kitabı ile amel edendir.

Hz. Osman Zi’n-Nûreyn (r.a)

 

Eğer ilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu.

 

 

 

Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar.

 

 

Allah’ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah’ı zikretmektir.

Hz. Aliyyü’l-Mürtezâ (r.a)

 

“Men ‘arafe nefsehû / Nefsini Bilen

 

 

 

Fekad ‘Arafe Rabbehû / Rabbini Bilir”

 

 

 

Nefsini zilletle bilirsen, Rabbini izzet ile bilirsin.

 

 

 

Nefsini yoklukla bilirsen, Rabbini varlıkla bilirsin.

 

 

Nefsini fakirlikle bilirsen, Rabbini zenginlikle bilirsin.

Nefsini noksanlıkla bilirsen, Rabbini kemal ile bilirsin.

Nefsini acizlikle bilirsen, Rabbini kudret ile bilirsin.

Nefsini fani olmakla bilirsen, Rabbini bâkî olmakla bilirsin.

Nefsini ölümle bilirsen, Rabbini hayat ile bilirsin.

Nefsini mahlûk bilirsen, Rabbini Hâlık bilirsin.

Nefsini muhtaç bilirsen, Rabbini Samed bilirsin.

Nefsini ne kadar tanırsan, Rabbini o kadar bilirsin.


Genç KALEMLER diğer yazıları