Abdullah DEMİRCİOĞLU

Bir Gün Gelecek…
29.Sayı

Bir Gün Gelecek…

Bu yazımız da günden güne azgınlaşan insanlar hakkında olsun.

Tasavvuf Yolunu Tuttum Giderim
28.Sayı

Tasavvuf Yolunu Tuttum Giderim

Yoluna bağlandım dönmemesine Yaşarım yaşarım ölmemesine Ağlarım ağlarım gülmemesine Kederi önüme kattım giderim.

Doğru ve Sağlam İtikad
28.Sayı

Doğru ve Sağlam İtikad

Bu günden daha şiddetli bir günle ashâb karşılaşmamıştır. Bunun üzerine onlar, başlarını önlerine eğerek hüngür hüngür ağladılar.

Dua Üzerine
27.Sayı

Dua Üzerine

Gerek Kur’ân-ı Kerîm’de gerekse hadislerde anlatılan, bize öğretilen onlarca ayet ve hadis görmekteyiz. Bunlardan da duanın “ibadetin özü” olduğunu daha iyi anlamaktayız. Sahabe-i güzîn efendilerimiz

Kandiller ve Hadiselere Bakış
26. Sayı

Kandiller ve Hadiselere Bakış

"Peygamberi sevin, itaat edin, Allah da sizi sevsin, günahlarınızı affetsin!” (Âl-i İmrân, 3/31)

Zaman Gelecek ki…
25. Sayı

Zaman Gelecek ki…

Ya fitnenin kendilerinden çıktığı ve gök kubbe altındakilerin en şerlileri olan âlim taslaklarına ne demeli!

Diyalog
25. Sayı

Diyalog

Ehl-i kitabı tasdik etmeyiniz, tekzib de etmeyiniz. Aksine, ‘Musa’ya ve İsa’ya inenin aslına iman ettik’ deyiniz.

Emaneti Yüklenmek
24. Sayı

Emaneti Yüklenmek

“Biz yapamayız ya Rab, bizi mazur gör!...

Bir Hadîs-i Şerîf Üzerine
22. Sayı

Bir Hadîs-i Şerîf Üzerine

Dilleri şekerden bile tatlıdır, ama kalpleri kurt kalbi gibidir.

Şehr-i Ramazan
21. Sayı

Şehr-i Ramazan

Camiler bütün Müslümanların ortak mallarıdır. “Yeryüzünde Kâbetullah’ın hacim itibariyle küçüklü büyüklü numuneleridir” desem herhalde yanlış ifade etmiş sayılmam.