20 Haziran 2024
Mest Üzerine Mesh Etmek

Mesh müddeti sona eren kişi ise; mesh ederek almış olduğu abdesti henüz başka bir sebeple bozulmamışsa mestlerini çıkarınca sadece ayaklarını yıkayarak ibadetlerini abdestli olarak yerine getirir.

Üzerine mesh yapılabilen ayakkabı çeşidine “mest” denir. Mestler üzerine mesh etmenin caiz olduğu sünnet ile sabittir.

Normal abdest için mesh etmek caizdir. Yoksa gusül icap eden bir kimse mestlerine mesh edemez, bu caiz olmaz.

Mestin üzerine mesh edebilmesi için kişinin abdestli olduğu bir anda mestlerini giymiş olması gerekir.

Mesh süresi mukim için bir gün, seferi içinde üç gündür.

Mesh süresinin başlangıcı konusundaki bir yanlış anlayışı da düzeltmek gerekir.

Mesh müddeti abdest alındığı veya abdestli iken mestlerin giyildiği anda başlamaz.

Abdestli ve ayağında mestleri bulunan bir kişi için abdestinin ilk bozulduğu andan itibaren mesh süresi başlar. Mesela; bir kimse sabah namazına abdest alsa, mestlerini de hemen giymese, hatta mestlerini öğle vakti giyse ve ikindi vakti hades vaki olsa (yani abdesti bozulsa), o kimse için mesh başlangıç zamanı işte bu ikindi vaktidir. Bu kimse için mesh müddeti sabah vaktinde veya öğle vaktinde başlamaz. (Halebî-i Sağîr, s.92)

Bazı kardeşlerimizin mesh ederken mestlerini (nerdeyse çıplak ayak) yıkar gibi mesh ettiklerini görüyoruz. Bu da yanlış bir uygulamadır. Hanefi mezhebince; mestlerin ön-üst tarafına, üç parmağı (parmak ucundan bitimine kadar olan kısmı) değecek şekilde mesh etmekle meshin farzı yerine gelir. Aynı şekilde mesh yerine değdirilen üç parmağı, ayakların parmak ucundan yukarıya doğru çekmekle de sünnet yerine getirilmiş olur. Âlimlerimiz, avuç içi değdirilerek yapılırsa daha da güzel olur, demişlerdir.

Bilinmesi gereken bir konu da; mestler ayaktan çıkarılınca abdestli olunup olunmadığı hususudur. Mestlerine mesh yaparak abdestli bulunan bir kimse mestlerini ayaklarından çıkarınca yalnız ayaklarını yıkaması yeterlidir. Abdestini tamamen tazelemesi gerekmez. Ayaklarını yıkamak suretiyle abdest alıp mestlerini giymiş olan bir kimse, daha bu abdest bozulmadan herhangi bir sebeple mestlerini ayaklarından çıkarsa, abdesti bozulmuş olmayacağı için ayaklarını da tekrar yıkaması gerekmez. (Büyük İslam İlmihali, Taharet, 158)

Bu durumda mesh müddeti sona eren kişi ise; mesh ederek almış olduğu abdesti henüz başka bir sebeple bozulmamışsa mestlerini çıkarınca sadece ayaklarını yıkayarak ibadetlerini abdestli olarak yerine getirir.


Mehmet Emin SÖĞÜT diğer yazıları