Zül-Cenâheyn

Akşemseddin
11.Sayı

Akşemseddin

Koştun kapısına vardın, O bir dilencidir sandın, Terk ederek uzaklaştın, Ayrıldın, Şam’a yaklaştın.

Ölüm Anının Dehşeti
11.Sayı

Ölüm Anının Dehşeti

Görmez misinki mü’min, ruhunu ALLAH ALLAH diyerek teslim eder

Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)
10. Sayı

Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

Kim sizden önce gelenlerin haberlerini öğrenmek istiyorsa Kur’ân-ı Kerim’i okumalıdır.

Ey Rabbim! Sanki Ben İbrahim´im
10. Sayı

Ey Rabbim! Sanki Ben İbrahim´im

Ne olur, Şu iman ıssızlığı olan yerde, Şu şehirde, şu Gent’te Kurduğumuz İslâm Üniversitesini, Sen yükselt her yerde.

Kur’ân-ı Kerîm ve İlim
9. sayı

Kur’ân-ı Kerîm ve İlim

“Yaş ve kuru ne varsa, apaçık bu Kur’ân’da vardır.” (En‘âm, 59)

Tokyo’da Deprem
8.sayı

Tokyo’da Deprem

Salladı Japonya’yı Birkaç saniye deprem Dünya paniğe düştü Kalmadı artık şüphem

Zikrullâh’ın Bereket Ve Üstünlüğü
8.sayı

Zikrullâh’ın Bereket Ve Üstünlüğü

Şu kalpleri Allah’ı zikretmekle parlatınız. (en-Nihâye, I, 354)

İbrahim Gibi
7.Sayı

İbrahim Gibi

Baktığım aynalar, Sensiz Bilmem neye yarar

Toprağın (Ananın) Dilinden
6. Sayı

Toprağın (Ananın) Dilinden

Ben hanginize yanayım Hanginize ağlayayım

Zikir ve Sohbet Meclisleri
6. Sayı

Zikir ve Sohbet Meclisleri

Tasavvufta zikir ve sohbet meclisleri müridin yetişmesine, manevîyatta yükselmesine vesile olan en önemli meclislerdendir. Mürid, mutlaka bu meclislere iki eli kanda dahi olsa iştirak etmelidir.

Ledünnî İlim
5.sayı

Ledünnî İlim

Sır ilmi denilen bu ilme ancak ehl-i şuhûd ve ehl-i irfân nail olabilir