Zül-Cenâheyn

Ne Olurdu
4.Sayı

Ne Olurdu

Güneşin harâretini, sıcaklığını Yaradan’dan ötürü Yaratılmışı sevmek için Kalbimde duysaydım

Mehdî Hakkında
4.Sayı

Mehdî Hakkında

Mehdî, bendendir, benim soyumdandır, benim kokumu taşır. Fâtıma’nın neslindendir.

Mahşer Yolu Tutacaksın
3.Sayı

Mahşer Yolu Tutacaksın

Dünyâlara sığmaz insan Bir mezara sığacaksın Anlatamaz bunu lisan Hesâbını alacaksın

Muhâsebe
3.Sayı

Muhâsebe

Hesaba çekilmeden önce hesabınızı görünüz” (Tirmizî, Kitâbu’l-Kıyâme/25)

Üç Ayların Manevi İklimine Doğru
2. Sayı

Üç Ayların Manevi İklimine Doğru

Allah’ım! Receb’i ve Şa‘bân’ı bize mübarek kıl ve bizleri Ramazân’a kavuştur

Tasavvuf yolunu tuttum giderim
1. Sayı

Tasavvuf yolunu tuttum giderim

Tasavvuf yolunu tuttum giderim Bütün kötülükleri attım giderim

Sünneti Seniyyenin Önemi
1. Sayı

Sünneti Seniyyenin Önemi

Çürük dallara, çöpe atılmış sapık fikirlere tutunmayalım!