15 Haziran 2024
Vuslat ATALAY

Şifayı Veren Hüda´dır Başkasına Meyletmem

Şifayı Veren Hüda´dır Başkasına Meyletmem

……. Akletmez misiniz?’ (Bakara Suresi,76) şeklinde şiddetli bir uyarı bizlere Cenâb-ı Mevla tarafından yapılmışken, sizden kilometrelerce uzakta olan bir insanın güya enerji yollayarak şifa veremeyeceğini ‘Akletmez misiniz?’

‘Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.’ (Şuara Suresi,80) ayet-i celilesi ile şifa arayanlardan ‘Yaptım, oldu!’ ya döndük ilim kisvesi altında.

Birçok isim altında ilmin altı kazılmakta, temeli yıkılmaya çalışılmaktadır. Şifa bulmak gayretiyle popüler kültürün ürettiği güya ilim sahiplerinin yaptıkları ile aksi istikamete gittiklerinin farkında değildir Müslümanlar. ‘Fatiha her türlü hastalığa şifadır.’ (Dârimî, Fadlu’l Kur’an,12) gibi birçok şifa ile ilgili hadis-i şerifler veyahut ayetler Cenâb-ı Allah (cc) ve Sevgili Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam Efendimiz tarafından biz insanlar için bildirilmiştir hâlbuki. Ama şeytan işi uygulamalar daha çekici gelmektedir Rahmani olanları varken.

Bizatihi tecrübe ile sabit olarak son moda olan bioenerji, bilinçaltı temizliği, sayı seansları gibi uygulamaların Müslüman olmayan ruhani varlıklar ile yapıldığı tespit edilmiştir. Bu uygulamaları yaptıran bir sürü insanda bu düşünceyi desteklemektedir.

Yüce Allah’ın mübarek isimleri kullanılarak insanların manevi duyguları sömürülmekte, şeytan işi olumlu gösterilmektedir. Cenâb-ı Allah’ın şifa ilmi bahşettiği zatların varlığı muhakkak olmakla birlikte bunların dışında türlü şarlatanlar ciddi bir kazanç kapısı da yaparak uzaktan-yakından cinler vasıtasıyla insanlara önce şifa verdiklerine inandırmaktadır. Ancak bir müddet sonra bu kişiler tabir-i caizse üzerinden morfin etkisini attıktan sonra başlangıçtaki sağlık durumlarından daha da kötüye gitmektedir.

‘……. Akletmez misiniz?’ (Bakara Suresi,76) şeklinde şiddetli bir uyarı bizlere Cenâb-ı Mevla tarafından yapılmışken, sizden kilometrelerce uzakta olan bir insanın güya enerji yollayarak şifa veremeyeceğini ‘Akletmez misiniz?’

Hiçbir şekilde fiziki temaslı tedavi ya da nerenizde hastalık olduğunu gösterir gelişmiş tahlil-görüntüleme yöntemleri olmadan karşısındakine elleri ile uzaktan enerji göndererek ve de bu süreç esnasında gözlerinizi kapalı tutarak şifaladığı (!) insan, uygulama sonrası gayet de mutludur dertlerinin gittiğine. Ancak bu esnada etrafta dolaşan gölgelerden bihaberdir.

Diğer taraftan temsil misal 24987 adet Şafi ismi celilini çekip ‘Yaptım, şifa buldum.’ diyen ya da yine astronomik sayılarda Esma çekip kısmet bulan, para bulan ya da bulacağını düşünen kişi sayısı azımsanmayacak boyuttadır.

Bütün bunların sonunda tamamen temiz duygular ile şifacısına giden Müslüman belki bir uzvunu kullanamaz hale gelmekte ya da belki de kalbinin mühürlenmektedir.

Anlatılmaya çalışanların nihayetinde İslam dininin temel kaynakları dışında olanların batıl olacağıdır. İslam, tasavvuf, zikrullah gibi isimleri kullananların sayısı çığ gibi büyümekle birlikte bu arza olan talepte endişe verici şekilde artmaktadır.

Kur’an-ı Kerim en büyük şifa kaynağıdır. Hadis-i şerifler en büyük şifa kaynağıdır. Geçmişten günümüze sahabe efendilerimizin, evliyalarımızın, Allah dostu Hak âşıkları zatların söz ve davranışları şifa kaynağıdır. Bunların dışında olan batıldır ve batıl her zaman yok olmaya mahkûmdur.


Vuslat ATALAY diğer yazıları