Edebali KARABIYIK

Manevî Yükseliş Kudüs’ten Başlar*
30.Sayı

Manevî Yükseliş Kudüs’ten Başlar*

Aynaya Anadolu Sultanı vurmuyorsa bil ki ayna paslıdır da ondan.

Mest kim Huşyâr kim
29.Sayı

Mest kim Huşyâr kim

Mey gibi her bir harâmın sekri olsaydı eğer Ol zaman ma’lum olurdu mest kim hûşyâr kim

Muhabbet Yükünün Kervanı: Surre Alayı
28.Sayı

Muhabbet Yükünün Kervanı: Surre Alayı

Asırlarca yapılan surre alayları bu satırlara sığmayacak derecede eşsiz hatıralar barındırmaktadır.

Hanyalı Nûri Dîvanı’nda Hz.Peygamber (s.a.v)
26. Sayı

Hanyalı Nûri Dîvanı’nda Hz.Peygamber (s.a.v)

Ezelde ruh-ı şerifin Nebi-i mürsel iken Yoğ idi Âdem ü ba‘d u türâb u mâ vü ne nâr

Girit’teki Kadirî Tekkeleri
22. Sayı

Girit’teki Kadirî Tekkeleri

Kutb-ı âlem pirimiz İsm-i a’zam gülümüz Cümle dilde ismimiz Kadirîyiz Kâdirî

Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kimdir? (777-848)
20. Sayı

Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kimdir? (777-848)

Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riayet et...

Korkma!
19. Sayı

Korkma!

Ey Ulu Peygamber nerdesin? Dinle minaremde öten gür sesin!

Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavramı
18. Sayı

Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavramı

Ne kadar bilsen de yine ara; bak, bilen diğerine sorarak erişir.

Tarihimizden…
14.Sayı

Tarihimizden…

Şimdi artık taslarından başka, muslukları bile aşırılmış çeşmeleri gördükçe hatırımıza hep şu söz gelir: “Ne idik, ne olduk?”

Yâ Nureddin Zengi
13.Sayı

Yâ Nureddin Zengi

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ona “Hücre-i saadette bulunan mübarek naşının kaçırılmak üzere” olduğunu söylüyor.