20 Haziran 2024
Tufan ATMACA

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (15)

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (15)

Yüce Peygamberimiz, Ümmetinin Mevlâsı Efendimize salât ve selâmımızı ilimler adedince salat selamlarımızı iletiyoruz.

Yazımıza yüce Rabbimizin “Selâm” ismiyle başlıyoruz.

Kendisine tabii olmaktan başka bir ümidi olmayan insanlığa her cihetten, her yönden bir rehberdir o ulu Peygamber. En güzel şiirler, na’tlar değil en güzel hidayet hedy-i Muhammed’dir.

Ne ararsak var O’nda...

Batılıların çok aradığı ‘spiritualite’ da tasavvufta mevcut. Allah’a yakınlığın ve derecenin zikirle olduğunu bir Hadisi Şerifle izah edelim:

Ebu Said el-Hudrî (r.a) anlatıyor. Muaviye (r.a) mescidde bir halkanın yanına gidiyor ne yaptıklarını soruyor, Allah’ı zikrediyoruz diye Allah için yemin verdirip cevap alınca şu olayı anlatıyor: Bir gün Rasûlüllah ashabından halka teşkil etmiş olan bir cemaatin yanına çıkıp geldi ve

  • Sizi burada oturtan saik (sebep) nedir? diye sordu. Onlar:
  • Bizi hidayetiyle İslam’a kavuşturan ve bize bunu lütfeden Allah’ı zikretmek ve ona hamd etmek üzere toplandık, dediler. Rasûlullah:
  • Allah hakkı için sizi burada oturtan etken yalnız bu mudur? Ben sizden şüphelendiğimden size yemin teklif etmiş değilim. Lakin Cibril bana geldi ve Cenâb-ı Hakk’ın sizinle meleklere karşı iftihar etmekte olduğunu bana haber verdi, buyurdu.” (Riyazü’s-Sâlihîn, 1448. Hadis, C.3. S.698.)

Bu yazımızda niçin bu örneği verdiğimi hayretle karşılayanlar olabilir ama şunu kesin bilelim ki Rasûlullah Efendimiz olmadan muhabbet olmaz.

Zülcenaheyn Abdullah Efendi’nin söylediği gibi ‘Allah’ı zikretmeden Allah dostu olunmaz’ deyip, sizleri Anadolu ve âşıklar rehberi Yunus Emre’nin Hz. Peygamber Efendimize ol Habib’in aşkına hitabıyla baş başa bırakıyorum:

 

Çün yarattın bu cihanı ol Habib’in aşkına

Arş ü ferş ü âsûmânı ol Habib’in aşkına

 

Yoğiken bu cümle âlem var edip verdin vücûd

Hoş zaman ü hod mekânı ol Habib’in aşkına

 

Âb ü ateş hak ü badı kudretin cism eyledi

Verdin ana akl ü canı ol Habib’in aşkına

 

Adımız ümmetler içre hayr ümmettir dedin

Sen kodun kutlu namı ol Habib’in aşkına

 

Bizi bu faslın ile çün hayr ümmet eyledin

Tâ ebed kıl cavidanî ol Habib’in aşkına

 

Suçu pür asi günahkâr fazlına geldik kamu

Dileriz senden iman ol Habib’in aşkına

 

Çün gece devranı ömrün erişe mevti maraz

Tut emanında bu canı ol Habib’in aşkına

 

(Mehmed Açıkgöz, Şiir ve divanı ile Yunus Emre, Mutlu Yayınları, İstanbul, s. 145)

 

Yüce Peygamberimiz, Ümmetinin Mevlâsı Efendimize salât ve selâmımızı ilimler adedince salat selamlarımızı iletiyoruz. Yunus Emre Hz.lerinin şefaatlerini dileyerek ve dahi Hocamızın teveccühüne mazhar olmayı arzu ediyor, çalışmalarımızda muvaffakiyet diliyor ve tesirini halk etmesini Yüce Yaradan’dan diliyor ve bir Fatiha buradaki zikredilenlerin ruhuna iletmenizi isteyerek.

Ve dahi dualarınızda bizleri unutmayacağınızı umarak duamızı tekrar ediyoruz;

Ya Rab! Kurbiyet-i İnsan-ı Kâmil nasip eyle.

ve ahiri da‘vâhüm ve eni’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemin!

Bâkî ve Kevserî selamlar…


Tufan ATMACA diğer yazıları