23 Haziran 2024
Korona Virüs Üzerine

Tefekkür ediniz, umulur ki ibret alırsınız, umulur ki muhasebe edersiniz...

Geçtiğimiz aylarda başlayıp bütün dünyayı neredeyse etkisi altına alan Covid-19 Korona virüs bize neler düşündürüyor. Düşünmek, muhakeme etmek ve ibret almak Rabbimizin (c.c) biz insanlara bahşettiği birçok nimetten sadece bir kaçıdır. “Tefekkür ediniz, umulur ki ibret alırsınız, umulur ki muhasebe edersiniz” gibi ifadeler Kur´ân-ı Kerim’de ve Sünnet’te de çok defa geçer. Bu bakımdan bu üçü bir arada olmalı ki netice hâsıl olsun.

Ortaya ansızın çıkan bir virüs hadisesi sebebiyle dünya diken üstündedir, telaş ve can derdindedir. Laboratuvarda üretilmiştir, dünya nüfusu yarım milyona düşürülmek isteniyor gibi daha birçok söylentiler aldı başını gidiyor. Hayat kilitlendi, insanlar evlerine kapandı, âdeta hürriyetler kısıtlanıp sınırlandı veya elden alındı. Kürre-i arz acayip, hayretengiz olaylara sahne olmaktadır. Geçmişten bu güne olayı değerlendirip analiz etmeye çalışanlar, bu vakayı insanlık tarihinde üçüncü büyük felaket olarak nitelendiriyorlar. İbret gözüyle bakacak olursanız bunların üçle, dörtle, beşle, onlarla sınırlandırılmasından çok çok daha fazladır. Düşünürken Hz. Musa (a.s) ve Firavun akla geliyor. Kulu ve Peygamberine karşı az mı ezâ ve cefâ edilmişti! Sonunda taraf-ı İlâhi’den ‘ceza’ olarak üzerlerine bit, pire, çekirge, kurbağa yağmadı mı? Daha nelerde neler olmadı mı? Kur´ân-ı Kerim´e bakalım, Hadislere bakalım. Ama ‘ibret’ ile bakalım. Bunu anlarız. Bana şunu demeyin, bu olayın onlarla ne ilgisi var? Cevap olarak derim ki çok ilgisi var, ama bu satırları yazan kişi bunları anlatmaktan acizdir ve bu sayfalar da, Rabbimizin kelimâtını/kelimelerini ifadeye yetmez.

Rabbim senin kelimâtını hangi kalem yazabilir, yazdığın bu kaderleri hangi kuvvet bozabilir. İster istemez; Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.(Lokman, 31/27) ayeti akla gelmektedir.

Aman Allah´ım, ne derin manalar! Bunları ‘tefekkür’ edebiliyor muyuz? Nuh´un (a.s) kavmine, Lut´un (a.s) milletine gelen felaketleri; yedi gece, sekiz gündüz esen rüzgârlarla, kökleri kurutulan milletlerin başlarına gelen felaketler, felaket değil midir? Niçin ibret alınmıyor! İnsanlar ölümden kaçacak delik arıyorlar. Kurşundan kalelerde olsanız bile ölüm sizi gelip bulur, hükmünden nasıl kaçılır!

Günün, geçen günleri arattığı günlerdeyiz. Büyük felaketlerin olacağı kıyamet günü ise henüz gelmedi. Virüs olayını, ‘ebced’ hesabı gibi batıl, cahiliye devri ve ondan da öte bir batıldan yola çıkarak kıyametin büyük alametlerinden olan Dâbbetü’l-‘Arz ile tarih düşenler var. Bunların tamamı yanlıştır. Evet, kıyametin küçük alametleri seksen küsurdur ve bunların hemen hepsi çıkmıştır. Bunlar içerisinde; fitneler çoğalacak, adam öldürmeler arttıkça artacak, koyunlara isabet eden ve hepsini toptan öldüren ölüm olayları olacaktır. Müslüman kardeşim, bunun yerini Rasûlullah (s.a.s) öyle haber vermiş ve şüpheye yer bırakmadan izah etmiştir.

Bütün peygamberlerin ümmetini sakındırdığı ağır felaket, ‘deccal’ felaketi ise henüz çıkmadı. Bu alamet ve felaket, dünya için en büyüğü olacaktır. Onun kadar ağır felaketin, dünya yaratılalı beri çıkmamış olduğunu, O son Peygamber (s.a.s) haber vermiştir.

‘Tefekkür’edip ‘muhakeme’ yaparak ‘ibret’ alabiliyor muyuz?

 

Bir virüs koptu geldi Çin´den

İnsanlık kurtulamadı ölümden

Böyle bir pandeminin geleceği

Belli idi ta dünden

Bir virüs çıktı geldi Çin´den

Bütün dünyayı etkiledi derinden

Hatta öyle ki kimseler çıkamadı evlerinden

Doğduk ölümle akrabayız biz

İslâm’dan başka ne gelir elden

Ayaklar bağlı kaçsan kaçamıyorsun

Lezzetleri yok etti tat alamıyorsun.

Herkes can derdine düştü sanki

Şu kadar senedir hiç yaşamıyorsun

O´ndan başka sığınılacak yer var mı?

Dünyalara sığmayanlara ev dar mı?

Bir de kabri düşün azığın var mı?

Bir de ahireti düşün azığın tamam mı?


Abdullah DEMİRCİOĞLU diğer yazıları