Takdim

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar gönül dostlarımız; siz kıymetli okurlarımızla bir sayıda daha hemhâl olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah (c.c) ve Rasûlü’nün (s.a.s) muhabbetini kalplere nakşetmeye çalışan birbirinden değerli yazılarla Cenab-ı Allah’a giden yolda okuyucuya doğru rehberlik edebilme gayesiyle huzurunuzdayız. Mezhep imamımız İmam-ı A‘zam Ebû Hanifehazretleri ne de güzel ifade etmiş, "Sünnet olmasaydı, hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık." Bu sayımızda sahabe efendilerimizden Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm ve büyük hadis alimi İmam-ı Buhari Hazretlerini tanıtmaya çalıştık. Pir Abdülkadir Geylanî ve Abdurrahman Halis Kerkükî Hazretlerinden, meşayıhımızdan Ömer Hüdai Köhengi ve Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hazretlerinden de alıntılarla gönüllere dokunmak istedik. Tasavvufun inceliklerini anlatan muhtelif yazı ve şiirlerle “ihvan”, “murakabe”, “ihlas ve ihsan” kavramlarını ele aldık. Muhterem Abdullah Demircioğlu Hocaefendi “Kanat Açayım” başlıklı şiirinde ihsan kavramını ne de güzel ifade etmiş; Lütfeyle de bana Rabb'im, Sana kanat açayım Sana doğru uçayım Sana gelip de Senin olayım, Yanından ayrılmayıp Hep seninle...

Son Sayı

Dünya ve Ahiret Bereketi 37. Sayı
Abdullah DEMİRCİOĞLU

Dünya ve Ahiret Bereketi

O zaman rahmet olarak insanlığa gönderilmiş son peygamber şehadet parmağını göklerin derinliklerine doğru kaldırarak üç kez...

Kanat Açayım - şiir 37. Sayı
Zülcenâheyn

Kanat Açayım - şiir

Hep Senin vergin, hep Senin sevgin, / Bunlar hep kul olan bendim, "Ud'unî estecib" sırrına vasıl olmak, /Hep Senden, hep Senden...

Öğrendim ki… Hayat, Önyargı ve “İnsan” 37. Sayı
Ayşe DEMİRCİOĞLU

Öğrendim ki… Hayat, Önyargı ve “İnsan”

O kadar saat konuştuk, muhabbet ettik ama beni en çok etkileyen o davranıştı. “Allah seni mükafatlandırsın.” diye dua ettim…

Mektubât-ı Geylani – 4. Mektup 37. Sayı
Zuhur

Mektubât-ı Geylani – 4. Mektup

Kalbine, Hakk kelamına karşı perde gererken, şu ilahi kelamın tehdidi seni hiç mi korkutmuyor?

Allah (c.c) Sevgisi… 37. Sayı
Perihan SAVAŞ

Allah (c.c) Sevgisi…

Sen bana kıyamadın.. Yağmuruna kıyamadın .. Bulut artık benim yanıma geliyor benimle oynuyor. Canım Allah’ım ...

Peygamber Efendimizden Dualar-1 37. Sayı
Zuhur

Peygamber Efendimizden Dualar-1

Biz Rasûlullah’ın (a.s) bir mecliste yüz defa: “Rabbim beni bağışla, tevbemi kabul et, şüphesiz sen tevbeleri kabul edensin, merhametlisin" dediğini s

Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm 37. Sayı
Nurdan ADAK

Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm

Ümmü Mektum’un Kȃdisiye’de şehit düştüğü veya savaştan sonra Medine’ye dönünce muhtemelen aldığı yaralar yüzünden vefat ettiği rivayet edilmiştir

İntisâb , İnâbe ve Bey´at Kavramları 37. Sayı
Emre ALTINTAŞ

İntisâb , İnâbe ve Bey´at Kavramları

İntisâb etmekle kurtulunur mu? "Senin adına her şeyi efendi yapar; ilme ve amele ne gerek var" anlayışı doğru mu?

Hatırat - Mürşidim Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hz. 37. Sayı
Süleyman ÖGE

Hatırat - Mürşidim Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hz.

...Onlarda zikrullahtan sonra gelip Efendi Hazretleri ile musâfaha etmek istediler. Efendi Hazretleri “Biz o musâfahayı zikrullah içerisinde yaptık!”d

İMAM BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil 37. Sayı
Şaban KESECİ

İMAM BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil

Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmi‘u’s-sahîh adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.

Divan-ı Kebir´den - Sevgilinin yüzü (c.I, 122) 37. Sayı
Zakir

Divan-ı Kebir´den - Sevgilinin yüzü (c.I, 122)

Sevgilinin yüzünün gül bahçesinden gelen koku, ihtiyarlıktan beli ikiye bükülmüş her boyu, selvi boylu yapıyordu.

İkinci Yeni’nin Son Nefesi 37. Sayı
Fehmi YILMAZ

İkinci Yeni’nin Son Nefesi

Deha, taştan, topraktan, tabiattan ve toplumun kürek kemiğinden bir şeyler koparan güçtür.