06 Haziran 2023

Takdim

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Asırlardır Peygamber Efendimiziden aldıkları ilmi, hikmeti, aşkı ve ihsanı tertemiz gönüllerden gönüllere aktaran, akıtan Allah dostlarına selam ve hürmet ediyoruz. Gönüller dokuyan, gönül erlerinden muhterem hocam: "Rabıta muazzam bir derinliktir, muhabbettir." buyurmuştu, gözleri ile derin derin gönlümüze bakarak. Rabıta muazzam bir derinliktir. Rabıta neden gereklidir? Üzerinde bunca tartışmaların sürdüğürabıta konusunu nasıl anlamalıyız? Bu sayımızın ana konusu tasavvufun temel taşlarından 'rabıta' değerli dostlar. Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olan her mü'minin titizlikle sakınması-arınması gereken; gurur, kibir, haset, öfke, riya, cimrilik, israf, tecessüs, yalan ve gıybet gibi manevi hastalıklardan kurtlulmak için doktorumuz mürşid-i kamiller olmalı.  Resûl-i EkremEfendimizin ibadet hayatını, manevi yaşantısını layığıyla anlayan ve yaşayan aşıklar hep o gönül erlerinin elinde yetişmemiş mi? Anadolu irfanı diyoruz değil mi, güzel ülkemizin her köşesinde bir evliyasının kabrine yolumuz düşüyor, o erler hangi ocakta pişti değil mi... Dergahlar evliya mektebidir. Sünnet-i seniyyenin ne denli önemli olduğunadavurgu yaptığımız bu sayımızda, tasavvufi yazı ve şiirlerle, kıssalarla, dual...

Son Sayı

Tasavvufta Rabıta ve Uyarılar 40. Sayı
Abdullah DEMİRCİOĞLU

Tasavvufta Rabıta ve Uyarılar

Usulüne uygun olarak bu rabıtanın yanında değişik adlarla anılan tefekkür-i mevt, tezekkür-i mevt isimleri verilen ölüm halini düşünme durumudur. Müri

Mektubat-ı Geylani - 7. Mektup 40. Sayı
Zuhur

Mektubat-ı Geylani - 7. Mektup

Huzur ehlinin derecelerini düşün. Onları Hak Teâlâ: -“Yüzlerinden, vasıl oldukları lutufların sevincini görürsün…” (Mutaffifin/24)

Ver Elini Filistin… 40. Sayı
Ayşe DEMİRCİOĞLU

Ver Elini Filistin…

Sonra zeytin ağaçlarını sayıyor, kuş bakışı seyrediyoruz eski şehri, Beytu'l-Makdis’i, Kudüs’ü…

Divan-ı Kebirden 40. Sayı
Zuhur

Divan-ı Kebirden

Küfür insanığın yüzünü karartmıştı. Hz. Muhammed'in nüru imdada yetişti.

Kâl ilmi değil Hâl ilmi 40. Sayı
Dr. Abdulkadir EREN

Kâl ilmi değil Hâl ilmi

“Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler Yevme lâ yenfeu da kalbiselim isterler.”

İ'tidal Üzere Olmak 40. Sayı
Mizan

İ'tidal Üzere Olmak

Tarihte İslâm’ın güzel nasihatlerini dinlemeyenler ve ibret alamayanlar işin sonunda bizlere ibret olmuşlardır.

Eleştirmek, Eleştiri Lensini Takmak ve Kendimizi Bilmek 40. Sayı
Tufan ATMACA

Eleştirmek, Eleştiri Lensini Takmak ve Kendimizi Bilmek

Titus Burckhardt (v. 1984); ‘Tasavvuf İslam’a sonrada girmiş olamaz …

Ebedi yurdunmuş gibi şu dünya… 40. Sayı
Yâren

Ebedi yurdunmuş gibi şu dünya…

Dünya ki dünya; aldatıcı şeylerden ibaret olan... Dünya ki dünya; sevgisi hataların en başı olan...

Üç Aylar ve Oruç 40. Sayı
Zülcenâheyn

Üç Aylar ve Oruç

"Ey Allah’ım! Receb ve Şa‘bân’ı hakkımızda mübarek kıl ve bizi Ramazân’a kavuştur."

Ağaçların Yaprakları Adedince Şükürler Olsun 40. Sayı
Yusuf Selim

Ağaçların Yaprakları Adedince Şükürler Olsun

Günlerden bir gün, İsa (a.s) ağacın altında ibadet eden birini gördü...

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -3 40. Sayı
Prof. Dr. Aynur URALER

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -3

Gaybla ilgili konularda bilgilendirilmesinin bir başka belirtisi, Hz. Peygamber’in bulunmadığı yerlerdeki olayların kendisine haber verilmesidir...

Peygamber Efendimizden Dualar -4 40. Sayı
Zuhur

Peygamber Efendimizden Dualar -4

Ezanı duyanın, yavaşça ezan sözlerini tekrar etmesi sünnettir. Bu konuda Allah Rasûlü (a.s) şöyle buyurmuştur:...