20 Haziran 2024
Editör

Peygamberimizin Kılmamızı İstediği Namaz

Peygamberimizin Kılmamızı İstediği Namaz

...Namazı itinasız ve gevşek kıldı. Efendimiz aleyhisselâm, onun gevşek kılışına bakıyordu...

Peygamberimiz (s.a.s) bir gün Mescid’de otururken, bedeviye benzeyen bir adam gelip Efendimizin yakınında iki rekât namaz kıldı.

Namazı itinasız ve gevşek kıldı.

Efendimiz aleyhisselâm, onun gevşek kılışına bakıyordu. Adam, Peygamberimizin yanına gelip selam verdi.

Peygamber aleyhisselâm, onun selamına mukabele ettikten sonra adama:

“Dön de, yeni baştan kıl! Çünkü sen (tam) namaz kılmış olmadın!” buyurdu.

Adam dönüp, önceki kıldığı gibi, tekrar namaz kıldı.

Sonra, dönüp Peygamberimizin yanına gelerek, tekrar selam verdi.

Nebî aleyhisselâm, onun selamına mukabele etti ve:

“Dön de, namazını yeni baştan kıl! Çünkü sen (tam) namaz kılmış olmadın!” buyurdu.

Adam tekrar döndü. Namaz kıldı, gelip selam verdi.

Peygamberimiz, selamına mukabeleden sonra, ona:

“Dön de, namazını yeni baştan kıl! Çünkü sen (tam) namaz kılmış olmadın!” buyurdu.

Bu, üç kez tekrarlandı.

Namazı hafife alanın, namaza özenmeyenin namaz kılmış olmayacağı Mescid’deki insanları da korkuttu. Bu, onlara da ağır geldi.

Bunun üzerine, adam:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Babam, anam sana feda olsun!

Sana Kitabı indiren. Seni hak dinle peygamber gönderen Allah’a yemin ederim ki ben bunun daha iyisini bilmiyorum!

Yâ Rasûlallâh! Nasıl yapacağımı, namazın doğrusunun nasıl olduğunu bana göster! Öğret!

Ben nihayet bir beşerim. Doğru da, yanlış da yapabilirim!” dedi.

Peygamberimiz aleyhisselâm:

“Peki! Namaz kılmak istediğin, namaz kılmaya kalkacağın zaman, Allah’ın sana emret­tiği gibi, güzelce tam abdest al!

Kıble’ye yönelip  ‘Allahuekber!’ diyerek tekbir al!

Ümmü’l-Kitâb’ı (Fatihayı) oku!

Sonra, Kur’ân’dan, ezberinde olanı, sana kolay geleni, istediğini, Allah’ın okumanı dilediği kadar oku!

Sonra, rükû et!

Rükûa vardığında, avuçlarını diz kapaklarının üzerine koy!

Sırtını kamburlaştırmayıp, dümdüz tut!

Uzuvların yatışıncaya kadar rükû halinde kal!

Rükûdan başını kaldırdığın zaman, kemikler mafsallarda yerleşince, uzuvlar yatışıncaya kadar ayakta dimdik dur!

Secdeye gittiğinde, uzuvların yatışıncaya kadar secdede dur!

Secdeden başını kaldırıp, uzuvların yatışıncaya kadar sol uyluğunun üzerine otur!

Bunu her rekât ve secdede, namazının bütün rekâtlarında yap!

Bunları tam yaptığın zaman, namazını tamamlamış; bunlardan neyi eksiltirsen ancak namazın­dan eksiltmiş olursun!” buyurdu. (Buhârî, Ezan/95; Müslim, Salât/45)


Editör diğer yazıları